Instytut
Edukacji
Elektronicznej

Platforma edukacyjna instytucji publicznych, biznesu oraz kultury. Certyfikowane kursy online.